MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MESAFELI SATIS SOZLESMESI

 

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 

SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Unvan:

Greenhouse Project - Maci Çiçekçilik Tasarım ve Organizasyon Mina Ersoy

 

Adres: Evliya Celebi Mahallesi, Mesrutiyet caddesi No:102/9 kat:4 Sishane. Beyoglu, Istanbul

  

Telefon:

0212 245 71 12

 

E-Posta: info@greenhouseproject.co

 

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ
İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır. Aşağıda belirtilen toplam satış bedeline KDV ve diğer tüm vergiler dahildir.

Ürün Açıklaması

Adet

Birim Fiyat

(KDV Dahil)

Ara Toplam

(KDV Dahil)

 

Ürün Toplam Bedeli

 

Nakliye Bedeli

 

Toplam Bedel

 

Ödeme Şekli           

Kredi Kartı

Ödeme Planı

Tek Çekim

Teslimat Adresi

 

Teslim Edilecek Kişi

 

Fatura Adresi

 

TESLİMAT
Sözleşme konusu ürün ya da ürünler, online siparişin onaylanarak ödemenin yapılmasını takip eden 4 iş günü içerisinde kargoya teslim edilecek, kargoya teslimi takiben maksimum 7 (yedi) iş günü içerisinde müşteriye teslim edilecektir.

CAYMA HAKKI
Sözleşme konusun ürün ya da ürünlerin tarafınıza veya gösterdiğiniz adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 5 gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin ürünleri reddederek cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar Satıcı’ya aittir.

Cayma hakkının kullanıldığına dair bildiriminizin, teslimatı takip eden 5 (beş) günlük süre içinde Satıcı'ya aşağıda belirtilen iletişim adreslerine yapılması gerekmektedir.

Cayma hakkının kullanılması için ürün açılmamış, kullanılmamış ve bozulmamış olması gerekmektedir. 

Cayma Bildiriminin Yapılacağı

Adres: Evliya Celebi Mahallesi, Mesrutiyet caddesi No:102/9 kat:4 Sishane. Beyoglu, Istanbul

Telefon: 02122457112

E-Posta:minaersoy@gmail.com

Ürün İadesinin Yapılacağı

Adres:Evliya Celebi Mahallesi, Mesrutiyet caddesi No:102/9 kat:4 Sishane. Beyoglu, Istanbul

 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve Satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetler
Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler
Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler
Sağlık veya hijyen açısından iadesi uygun olmayıp, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, etiket ve paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünler
Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünler
Malın tesliminden sonra ambalajın açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemeleri ve tek kullanımlık kopyalanabilir yazılım ve programlar
Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete, dergi gibi süreli yayınlar
Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin ürün ve hizmetler
Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve Alıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi ürünler
Niteliği itibarıyla geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler
Hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan ürünler
Mevzuatta cayma hakkının kullanılamayacağı belirlenen diğer ürünler
Her türlü kozmetik ürün
İç giyim ürünleri
Her türlü kişisel bakım ürünü
Her türlü yazılım ve programlar
DVD, VCD, CD ve kasetler
UYUŞMAZLIK HALİ
Sözleşmeden doğan herhangi bir uyuşmazlık halinde aşağıdaki parasal sınırlar çerçevesinde tüketici hakem heyetlerine başvurabilirsiniz.

İlçe tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, 2.320 Türk Lirası
Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası
Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetlerine başvuru için üst parasal sınır, 3.480 Türk Lirası
Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde, il tüketici hakem heyetlerine başvuru için parasal sınır, 2.320 Türk Lirası ile 3.480 Türk Lirası arası
İşbu parasal sınırlar 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile belirlenen ve her takvim yılı başında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak güncellenmektedir.  

Belirtilen bedellerin üzerindeki uyuşmazlıklarda bulunduğunuz yer Tüketici Mahkemesi’ne başvurabilirsiniz.

TÜKETİCİ

Adı-Soyadı:

…………

E-Posta:

…………

Tarih:

…/…/……

 

UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

İşbu Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda yetkili ve görevli yarı merciinin belirlenmesinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun hükümleri esas alınacaktır.

Satıcı:

Greenhouse Project - Maci Çiçekçilik Tasarım ve Organizasyon Mina Ersoy

Alıcı:

…………

Tarih:

…/…/……